Vilkår og betingelser

§ 1 Innledning

Din leverandør for samtlige bestillinger på www.asiri.no er Sami Culture AS (heretter bedriften org. 996 942 171), representert av daglig leder Ole Nils Ailo Siri, Reisadalen, 9154 Storslett. Alle leveranser fra asiri.no skjer på grunnlag av nedenstående vilkår og betingelser, samt i henhold til god forretningsskikk. Kunden anses å ha lest og godkjent nedenstående ved bestilling fra asiri.no.

§ 2 Ansvar for tilbud

Bedriften er ansvarlig for alle tilbud som fremkommer på asiri.no nettsiden. Alle tilbud utenfor nettsiden av våre samarbeidspartnere og/eller tredjeparts-promoteringer er ikke bedriften ansvarlig for, hva enten angår lagerbeholdning, leveringstid etc.

Tilbud er alltid kun gyldig så langt lageret rekker, med mindre noe annet er spesifisert.

§ 3 Avtaleprosess

Alle tilbud på nettsiden er uforpliktende oppfordringer til kunden om å bestille varer og/eller tjenester som tilbys av asiri.no. Eventuelle bestillinger ved uhell må gis beskjed om til bedriften umiddelbart før produksjonsprosessen settes i gang.

Bestilling av produkter via asiri.no nettbutikk og godkjennelse av ”Vilkår og betingelser” anses som bindende. Bedriften vil sette i gang produksjon av produkter for kunden med dette som bakgrunn. Kunden er selv ansvarlig for at opplysninger om kunden er korrekt og forplikter seg å skrive all informasjon på Norsk.

Ved gjennomført bestilling av kunden så sender bedriften ut bekreftelse på ordren per e-post og kontrollerer om ordren kan gjennomføres. Hvis ordren anses å være mulig å levere så sendes det ny bekreftelse når produksjonen settes i gang.

Kunden kan deretter følge opp bestillinger under ”Min konto” på asiri.no.

§ 4 Levering / frakt

Levering skjer normalt innen 7-10 virkedager og er avhengig av ordrens størrelse. Dersom ordren er stor så vil produksjonsprosessen ta lenger tid og dersom ordren er liten så vil produksjonsprosessen ta kortere tid. Bedriften er ikke ansvarlig for postgang.

Bedriften leverer sine produkter i Norge og håndterer ikke bestillinger til andre land via asiri.no. Dersom du ønsker å bestille våre produkter til andre land må du ta kontakt med oss per e-post: post@asiri.no

Kunden er ansvarlig for fraktkostnader dersom ikke noe annet er oppgitt. Kunden er selv ansvarlig for å velge den fraktmetoden som er ønsket og bedriften er ikke ansvarlig dersom leveranse fra tredjeparts fraktselskap ikke lever opp til kundens forventninger. I Norge benytter vi i hovedsak bring.no og postnord.no som fraktselskap.

Dersom leveringstiden tar mer enn 50 % lenger tid enn oppgitt så vil kunden bli varslet om det før produksjonsprosessen settes i gang. Kunden har da mulighet til å kansellere ordren om ønskelig.

§ 5 Priser

Alle priser på nettsiden er til enhver tid gjeldende og all salg foregår til enhver tid igjennom nettbutikken uavhengig om det er kunden selv som legger ordren, om ordrer kommer fra messer eller om det er direktesalg.

Dersom kunden får produkter sendt til andre land enn Norge så er kunden selv ansvarlig for toll, moms etc. Bedriften tar kun betalt for Norske moms.

Ved bruk av kuponger kan kunden få rabatt på sin bestilling.

§ 6 Betaling

Kunden må til enhver tid betale for ordrene før produksjonsprosessen settes i gang. Alle ordrer betales enten ved bruk av Vipps eller fakturering. Prinsippet ved handel hos asiri.no så må betaling gjennomføres før produksjonen settes i gang.

Dersom betalingsmetoden som kunden har valgt ikke er gjennomførbar så blir kunden kontaktet. Dersom kunden ikke ønsker å benytte seg av annen betalingsmåte så kanselleres ordren. Kunden er selv ansvarlig for å velge betalingsmåte som er best egnet og ved gjennomført ordre så anser vi kunden å ha forstått valg av betalingsvalget.

Dersom avtalt betaling ikke er gjennomførbart og kunden har fått varene levert, så kan bedriften sende utestående beløp og nødvendige personopplysninger til inkassobyrå.

Kunden har forstått at regninger kun sendes i elektronisk form til kundens e-post adresse, samt at betaling må være gjennomført før produksjon iverksettes.

§ 7 Eiendomsforbehold

Alle varer eies av bedriften inntil kunden har betalt. Kunden skal til enhver tid behandle varer med særdeles forsiktighet inntil varen er betalt.

§ 8 Garanti

Alle tegninger, bilder, teknisk informasjon og beskrivelser som er oppgitt på nettsiden, brosjyrer, kataloger og lignende har som formål å fremvise produkter så nært originalen som mulig. Bedriften kan ikke garantere at farger, utforming og lignende er 100% riktig, fordi eventuelle mellomledd som kundens dataskjerm kan vise for eksempel farger noe annerledes. Bedriften kan derimot garantere at det er gjort alt for å vise fram produkter så korrekt som det er teknisk mulig å gjøre, og i kombinasjon med tekstbeskrivelse og bilder mener vi at kunden har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Dersom det skulle foreligge en mangel så har kunden rett til å kreve etterlevering innenfor lovens bestemmelser, kansellere avtalen eller få avslag på kjøpsprisen.  Dersom kunden ønsker å returnere produkter så dekkes portokostnader av bedriften.

Den elektroniske kommunikasjonen over internett kan aldri garanteres å være feilfri og bedriften er dermed ikke ansvarlig for eventuelle tekniske feil ved bestilling. Bedriften er heller ikke ansvarlig dersom leverandørene av datatjenester har feil på sine systemer.

§ 9 Kundens rett til å kansellere

Alle kunder har 14 (fjorten) dagers angrefrist. Fristen for å kansellere ordren er fjorten dager fra den dagen kunden har fått varen(e) i hende. For å benytte angreretten må du sende e-post til oss på post@asiri.no hvor du tydelig erklærer at du ønsker å kansellere ordren. Dersom vi bekrefter kansellering av ordren så avtales forsendelse av produkter og tilbakebetaling av penger per telefon eller e-post.

Dersom kunden kansellerer ordren er vi forpliktet til å betale tilbake alle innbetalinger vi har mottatt, inkludert leveringsutgifter, umiddelbart og senest innen fjorten dager etter den dagen vi mottok varen i retur. For tilbakebetaling benytter vi den betalingsmetoden som blir avtalt per e-post.

Varer som returneres skal være uåpnet og ubrukt, og sendt til oss senest fjorten dager etter at kunden kansellerte ordren per e-post. Dersom varen ikke blir sendt innen fjorten dager så må kunden selv stå for fraktkostnader. Dersom varen er brukt eller har tydelige merker, lukt eller andre bruksmerker så kan vi nekte å betale tilbake hele summen.

Dersom leveransen er en skreddersydd tjeneste så er det ikke angrerett med mindre leveransen avviker fra avtalen eller bedriften ikke er i stand til å levere tjenesten.

§ 10 Tekniske og utformingsmessige avvik

Vi forbeholder oss i avtaleoppfyllelsen uttrykkelig avvik fra beskrivelsene og angivelsene i våre prospekter, kataloger, nettsider og andre skriftlige og elektroniske dokumenter når det gjelder farge, stoff­beskaffenhet, vekt, mål, form eller liknende kjennetegn, såframt disse er rimelige for bestilleren. Rimelige endringsårsaker kan oppstå som en følge av vanlige handelsfluktuasjoner og tekniske produksjonsforløp.

§ 11 Personvern

Bedriften vil aldri gi personrelaterte kundedata til tredjepart. Det lagres heller ikke sensitiv informasjon om kunden, slik som kredittkortnummer og personnummer. Ved betaling til tredjepart skjer det via krypterte overføringer og bedriften har ikke ansvar for selve transaksjonen som er utenfor vår rekkevidde.

§ 12 Konfliktløsing

Eventuelle konflikter eller tvister løses ved forhandling. Dersom forhandling ikke fører fram vil konflikter løses i de aktuelle offentlige råd.

§ 13 Rettigheter til design

Samtlige design på nettsiden, tekstiler, skilt og annet skal ikke kopieres, videreformidles eller selges. Eventuelle brudd på opphavsretten kan utløse erstatningskrav.

Deling av innhold, fremvisning av produkter og positiv formidling av budskap er derimot lovlig.

§ 14 Skreddersydd design

Ved levering av skreddersydde design som nettsider, logo, brosjyrer og lignende har kunden mulighet til å endre sluttproduktet underveis dersom det ikke medfører merarbeid. Dersom endringer skulle medføre merarbeid avtales eventuell merkostnad på forhånd og dette godkjennes av begge parter. Dersom kunden mener at det er avvik i leveransen skal dette til enhver tid korrigeres av bedriften, dersom dette ikke er i strid med avtalen inngått ved starten av prosjektet.