Slik lærer du barna 1000 reinmerker

  • av
Del med venner

Vis fram reinmerker til barna i ung alder for å skape interesse for reinmerkene i sin region og før du vet ordet av det så har barna et stort register av reinmerker i hukommelsen. 

Kunnskap er makt

Det rår liten tvil om at kunnskap er makt, også i reindriftsnæringen, og de med bredest kunnskap har som regel færrest utfordringer når de en dag skal overta familiens reindrift. Å kjenne reinmerker kan være svært vanskelig for barn og spesielt dersom det blir veldig mange reinmerker å forholde seg til. Likevel er det å kjenne reinmerker noe av det mest elementære i reindriftsnæringen og kan også være nyttig for alle i det samiske området.

Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family.

Eksponering er nøkkelen

At barna har familiens reinmerker synlig så mye som mulig under oppveksten gjør at de kan utvikle kunnskap om merker raskt. Spesielt viktig er det i hverdagen at reinmerker er synlig for barna, fordi dagens barn har så mange andre sysler som opptar oppmerksomheten.

Det første man må gjøre er å ha bilder av familiens reinmerker i hjemme og samle familien for felles gjettelek om reinmerker, eller på en annen måte finne på noe for å sette fokus på reinmerker. Når barna en gang får interesse for læren om reinmerker så vil de også føle sterkt forhold til sitt eget reinmerke, det skaper en identitet som varer hele livet.

Barna vil også påvirke andre samiske barn til å studere reinmerker og hvis alle samiske foreldre er flinke å ha sine reinmerker synlig i hjemmene så kan besøkende barn også dra nytte av det. Slik kan man sette den oppvoksende generasjon på riktig spor når det gjelder organisering av sin fritid. Ingenting er bedre enn at barna bruker tid på reinmerker i stedet for TV spill?

Eksponering er også viktig for bedrifter dersom de skal overtale markedet til å fokusere på dem neste gang de har behov for varer eller tjenester som bedriften tilbyr.

Foreldre skaper trendene

Som foreldre kan man vise interesse for reinmerker, føre samtaler over på reinmerker og gjøre en innsats for at barna skal få et forhold til kunnskapen om reinmerker. Dersom mange samiske foreldre gjør det samme så kan man skape en trend som fører til at barna også snakker om reinmerker på skolen, i fritiden og ellers. Det er viktig å tenke at uansett om barna skal i andre yrker i det samiske området, så vil de trolig få behov for merkekompetanse likevel.

Det er veldig enkelt å lære barna å kjenne 1000 reinmerker før de skal ut i arbeidslivet, men det er vi som foreldre som må sette barna på rett spor.  


Del med venner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *